ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ  

 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 ΗΜΙΠΛΗΓΙΕΣ
 ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ
 ΝΟΣΟΣ PARKINSON
 ΠΑΡΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ
 ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ