ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ: 

 ΘΛΑΣΕΙΣ
 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
 ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ
 ΜΥΙΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
 ΣΥΝΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΗΣΗΣ
 ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ

  ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

 ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ