ΑΓΚΩΝΑΣ

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΣΩ

 ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
 ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΕΣΩ-TENNIS ELBOW
 ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΕΞΩ-GOLFER’S ELBOW
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ
 ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ
 ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΜΥΙΤΙΔΑ
 ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΝΕΥΡΟΥ