ΩΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΚΑΚΩΣΕΙΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ:

   ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
   ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ
   ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (IMPIGMENT)
   ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
   ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΛΟΥ
   ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ
   ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΥ
   ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
   ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ
   ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
   ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ
   ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ-ΗΜΙΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
   ΠΑΡΕΣΕΙΣ
   ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ