ΓΟΝΑΤΟ

 Φυσιοθεραπεία,ΚΑΚΩΣΕΙΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ:
 ΕΣΩ-ΕΞΩ ΜΗΝΙΣΚΟ
 ΠΡΟΣΘΙΟ ΧΙΑΣΤΟ
 ΟΠΙΣΘΙΟ ΧΙΑΣΤΟ
 ΕΣΩ ΠΛΑΓΙΟ
 ΕΞΩ ΠΛΑΓΙΟ
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΥ
 ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
 ΥΜΕΝΕΚΤΟΜΗ
 ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
 ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ-ΧΟΝΔΡΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ