Πλήρης Εργομετρικός Έλεγχος

Πλήρης Εργομετρικός
Έλεγχος Πλήρης Εργομετρικός
Έλεγχος Πλήρης Εργομετρικός
Έλεγχος

Το εργομετρικό εργαστήριο του κέντρου μας προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων και αξιολογήσεων σε ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων που αντιπροσωπεύουν τόσο τον τομέα της φυσικής κατάστασης όσο και τον τομέα της υγείας ατόμων από όλα τα ηλικιακά επίπεδα και για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Πλήρης Εργομετρικός Έλεγχος Πλήρης Εργομετρικός Έλεγχος Πλήρης
Εργομετρικός
Έλεγχος

Με τη βοήθεια του υπερσύγχρονου εξοπλισμού μας μπορούμε να:

 • Αναφερθούμε και να  αξιολογήσουμε το επίπεδο της φυσικής κατάστασης ατόμων από διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες και δραστηριότητες.
 • Να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε αναπνευστικές παραμέτρους, χρήσιμες για παιδιά και ενήλικες.
 • Να μετρήσουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού μέσω του Μεταβολικού Ρυθμού του τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και άσκησης.
 • Να προσεγγίσουμε με ειδικές μετρήσεις τις ψυχοκινητικές ικανότητες παιδιών και ενηλίκων.
 • Να παρακολουθήσουμε την πρόοδο αποκατάστασης ατόμων που έχουν υποστεί κάποιον μυοσκελετικό τραυματισμό.
 • Να σχεδιάσουμε με ακρίβεια ένα προπονητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση παραμέτρων που κατά τον εργομετρικό έλεγχο έχουν βρεθεί να υστερούν.
 • Να αξιολογήσουμε την επιτυχία ενός προπονητικού προγράμματος και να αναθεωρήσουμε τον σχεδιασμό του αν χρειάζεται.
 • Να παρακολουθήσουμε την πορεία βιολογικής ωρίμανσης ενός παιδιού/εφήβου.
 • Να κάνουμε διάγνωση τόσο ορθοπεδικών προβλημάτων όσο και άλλων προβλημάτων (π.χ. καρδιολογικών, μεταβολικών, αναπνευστικών κ.λπ.).
 • Να θεραπεύσουμε ως ένα βαθμό κάποιου είδους προβλήματα (π.χ. βάδιση, μυϊκές ανισορροπίες κ.λπ.).
Πλήρης
Εργομετρικός
Έλεγχος Πλήρης
Εργομετρικός
Έλεγχος Πλήρης
Εργομετρικός Έλεγχος Πλήρης
Εργομετρικός Έλεγχος

Οι τομείς τους οποίους το κέντρο μας μπορεί να καλύψει αναφέρονται παρακάτω:

 1. Εργοσπειρομέτρηση για την αξιολόγηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου σε δαπεδοεργόμετρο ή ποδηλατοεργόμετρο (μέγιστα ή υπομέγιστα πρωτόκολλα).
 2. Ανθρωπομετρική ανάλυση (BMI, %BF WHR).
 3. Ανάλυση βάδισης με ειδικό πελματογράφο.
 4. Ψυχοκινητικές δοκιμασίες (Rehacom).
 5. Σπειρομετρία για την αξιολόγηση της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος.
 6. Αξιολόγηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων του σώματος.
 7. Ισοκινητική Δυναμομέτρηση.
 8. Αξιολόγηση του χρόνου αντίδρασης σε οπτικό και ηχητικό ερέθισμα με χρήση δυναμοδάπεδου και σύστημα φωτοκύτταρων.
 9. Αξιολόγηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού (RMR).
 10. Αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος άνω και κάτω άκρων.
 11. Μέτρηση της ταχύτητας με χρήση φωτοκύτταρων.
 12. Μέτρηση του κατακόρυφου άλματος και της ισχύος των κάτω άκρων.
 13. Μέτρηση της ευκινησίας
 14. Δέσμη αξιολόγησης των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών και εφήβων.