Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες

Απόλυτα εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές, στο ζωτικό κομμάτι παροχής φυσικοθεραπείας στην εντατική μονάδα θεραπείας καλύπτουν τους ασθενείς των μονάδων 365 ημέερες το χρόνο με σκοπό την γρήγορη ένταξη τους σε θαλάμους απλής νοσηλείας.

Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες