Φυσικοθεραπεία επί κλίνης

365 ημέρες το χρόνο και 2 φορές την ημέρα (όπου αυτό χρειάζεται) παρέχεται κάλυψη φυσικοθεραπείας στους ασθενείς του νοσοκομείου από εμπειρους και εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.
Με γνώμονα τον άνθρωπο και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η άριστη συνεργασία με τους ιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  για τους εσωτερικούς ασθενείς (χειρουργημένους και μη).

Φυσικοθεραπεία επί κλίνης Φυσικοθεραπεία επί κλίνης Φυσικοθεραπεία επί κλίνης Φυσικοθεραπεία επί κλίνης