Σύστημα τηλεμετρίας σπονδυλικής στήλης

 Το MediMouse-SpinalMouse είναι μια πρόσφατα αναπτυγμένη συσκευή ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης η οποία με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μετράει την στάση και την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο πλάνο. Η μέτρηση είναι απλή, γρήγορη, ακριβής και αβλαβής για τον ασθενή.

Τηλεμετρία σπονδυλικής στύλης Τηλεμετρία σπονδυλικής στύλης

H πρακτική συσκευή καθοδηγείται με το χέρι πάνω από το δέρμα της πλάτης κατά μήκος της Σπονδυλικής στήλης. Κλινικά οι σχετικές παράμετροι όπως το μήκος, κλίση σχετικά με μια κάθετη γραμμή, οβελιαία κυρτότητα, αποσπασματικές γωνίες της θωρακικής και οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης και της πυελικής κλίσης καταχωρούνται και παρουσιάζονται σε ένα εύκολα κατανοητό σχέδιο.

Ένας επιστημονικά αποδεδειγμένος αλγόριθμος μετατρέπει τα ακατέργαστα στοιχεία στις ακόλουθες κλινικά σχετικές παραμέτρους :
 Κλίση σχετικά με την κατακόρυφο  
 Κύφωση και λόρδωση των μεμονωμένων σπονδυλικών τμημάτων
 Αποσπασματικές γωνίες
 Sacral πυελική κλίση γωνίας
 Μήκος πλάτης