Τμήμα άκρας χείρας
Φυσιοθεραπεία άκρας χείρας,αποκατάσταση,φυσικοθεραπεία ΙΑΣΩ