Τμήμα νευρολογικών παθήσεων

ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

Η αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων καλύπτεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός και εντός του νοσοκομείου. Η γνώση και η εμπειρία προσαρμόζεται μέσω διαφόρων τεχνικών νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης.

Αναφέρονται ενδεικτικά :

A        PNF   (ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση)

A        Νευροεξελικτική αγωγή Bobath

A        Brunstrom

A        Davies  

A    Μέθοδος Halliwick

 

 

Το πρόγραμμα νευρολογικής αποκατάστασης περιλαμβάνει :

A        Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

A        Σωστές θέσεις επί κλίνης και καρέκλας

A        Διατάσεις

A        Κινητοποίηση – κινησιοθεραπεία

A        Επανεκπαίδευση ισορροπίας

A        Επανεκπαίδευση βάδισης

A        Εκπαίδευση στη χρήση διαφόρων τύπων βοηθημάτων (στήριξης, βάδισης, ντυσίματος, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας κλπ)

A        Λειτουργική επανένταξη

A        Συμβουλευτική αγωγή