Τμήματα Λειτουργίας
 •  Τμήμα αθλητικών κακώσεων.
 •  Τμήμα ορθοπαιδικών παθήσεων.
 •  Τμήμα νευρολογικών παθήσεων.
 •  Τμήμα ώμου.
 •  Τμήμα άκρας χείρας.
 •  Τμήμα σπονδυλικής στήλης.
 •  Τμήμα λεμφοιδήματος.
 •  Τμήμα κακώσεων μουσικών και χορευτών.
 •  Τμήματα Αποκατάστασης.
 •  Τμήμα ανάλυσης βάδισης και κατασκευής ειδικών πελμάτων.
 •  Τμήμα θεραπείας πονοκεφάλων.
 •  Τμήμα οστεοπόρωσης.
 •  Τμήμα μαστού.
 •  Τμήμα αποκατάστασης ακράτειας.
 •  Τμήμα εγκύου και λεχοϊδος.
 • Τμήμα Ισχίου