ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ,ΙΑΣΩ

 ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 ΠΟΝΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
 ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ
 ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΝΩΝ