ΠΑΙΔΟ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ

 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΠΑΙΔΟ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΩ

 ΚΥΦΩΣΕΙΣ
 ΣΚΟΛΙΩΣΕΙΣ

ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΕΣ
 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 ΕΠΙΦΥΣΙΤΙΔΑ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ
 ΡΑΙΒΟΠΟΔΙΑ
 ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ
 ΡΑΙΒΟΙΠΠΟΠΟΔΙΑ
 ΠΤΕΡΝΟΠΟΔΙΑ
 ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ
 ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ
 ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ
 ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ
 ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ
 ΡΗΞΗ ΔΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ
 ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ
 ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
 ΕΞΟΣΤΩΣΗ ΠΤΕΡΝΑΣ
 ΡΑΧΙΤΙΔΑ
 ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΕΣ
 ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ